Работа M Plus група напълно съответства на основните принципи на бизнес сътрудничеството и спазване на взаимни договорености.