M Plus група трябва да бъдат признати като професионален "Таен клиент", от доставчика на услуги. Фирмата е доказала себе си, своя опит на клиента най-високо качество за сметка на професионален персонал, който да може ефективно да си сътрудничат, за да реагират бързо и да се адаптира към изискванията и нуждите на клиента.